باما در تماس باشید

۰۲۱-۵۵۴۲۴۲۲۰

تماس با کارشناسان

آزمایشگاه

آزمایشگاه پیشگامان پیچ پارس

ویدیو تست کشش میلگرد ۲۸
ویدیو تست کشش پیچ شش گوش

محیط آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت پیشگامان پیچ پارس در فضائی به مساحت ۱۲۰ متر مربع احداث شده است و شامل سه بخش مجزا اطاق آماده سازی، اطاق کارشناسی و اطاق تست که در فضای کاملا ایزوله از نظر شرایط دما و رطوبت می باشد.

دستگاه کشش
دستگاههای کشش ۱۰۰ تن جهت انجام تست های کشش،PROOF LOAD ،اندازه گیری درصد ازدیاد طول نسبی، درصد Reduction ، بررسی استحکام کلگی

دستگاه سختی سنج

سختی سنج یونیورسال جهت سختی سنجی در مقیاسهای راکول، برینل و ویکرز

دستگاه سختی سنج میکرو ویکرز

سختی سنج میکرو ویکرز جهت سختی سنجی سطح و اندازه گیری سختی در نقطه ۱ ،۲ و ۳ جهت بررسی میزان دکربوره ، کربوره و همچنین اختلاف سختی سطح و مغز

دستگاه میکروسکوپ متالورژیکی

میکروسکوپ متالورژیکی جهت بررسی ساختار زمینه مواد خام و سختکاری شده

با پیشگامان پیچ پارس همراه باشید

دستگاه مانت و پولیشر

دستگاه مانت و پولیشر جزو تجهیزات آماده سازی پیچ و مهره جهت انجام آزمایش می باشند.

دستگاه کاتر

دستگاه کاتر جزو تجهیزات آماده سازی پیچ و مهره جهت انجام آزمایش می باشند.

دیگر تجهیزات آزمایشگاه

سختی سنج پرتابل که جهت سختی سنجی بر روی قطعات با مقاطع متفاوت که امکان انجام تست با سایر روش ها و تجهیزات سختی سنجی نباشد. کولیس، میکرومتر و ساعت اندیکاتور آزمایشگاه . دستگاه ضخامت سنج پوشش، کراس کاتر ELCOMETER جهت اندازه گیری ضخامت پوشش و همچنین بررسی میزان چسپندگی پوشش ها . دستگاه اندازه گیری نیروی پیش تنیدگی ،آچار مخصوص بستن و اعمال نیرو پیچ ها

لازم به ذکر است که تمامی تجهیزات، کالیبره شده ی مراکز مورد تائید مرکز صلاحیت ایران (NACI) میباشد.

گزارش نتایج آزمون

پیشگامان پیچ پارس علاوه بر تست هایی که در آزمایشگاه خود بر روی پیچ ها و مهره ها انجام می دهد در جهت صحه گذاری بر کیفیت تست ها این امر را به آزمایشگاه های ثالث نیز واگذار می نماید.

با پیشگامان پیچ پارس همراه باشید