پیچ شش گوش  DIN 561

پیچ شش گوش DIN 561

پیچ شش گوش DIN 561
پیچ شش گوش  DIN 558

پیچ شش گوش DIN 558

پیچ شش گوش DIN 558
پیچ شش گوش  DIN 564

پیچ شش گوش DIN 564

پیچ شش گوش DIN 564
پیچ شش گوش  DIN 601

پیچ شش گوش DIN 601

پیچ شش گوش DIN 601
پیچ شش گوش  DIN 609

پیچ شش گوش DIN 609

پیچ شش گوش DIN 609
پیچ شش گوش  DIN 931

پیچ شش گوش DIN 931

پیچ شش گوش DIN 931
پیچ شش گوش  DIN 933

پیچ شش گوش DIN 933

پیچ شش گوش DIN 933
پیچ شش گوش  DIN 6914

پیچ شش گوش DIN 6914

پیچ شش گوش DIN 6914
پیچ شش گوش  DIN 960

پیچ شش گوش DIN 960

پیچ شش گوش DIN 960
پیچ شش گوش  DIN 7990

پیچ شش گوش DIN 7990

پیچ شش گوش DIN 7990
پیچ شش گوش  DIN 7999

پیچ شش گوش DIN 7999

پیچ شش گوش DIN 7999

پیچ های مورد استفاده در صنعت و یا ساختمان سازی انواع گوناگونی دارند. امروزه یکی از پر استفاده ترین و معمول ترین نوع آنها، پیچ شش گوش است که در حال حاضر در سرتاسر جهان هرساله در بازارهای مختلف ، خریداری و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها به دلیل شکل و فرم ظاهری بخش سر پیچ که به حالت شش گوش است، به این نام معروف شده اند.

پیچ های شش گوش امروزه توسط صنعتگران و افراد شاغل در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا درخواست خرید و فروش برای این نوع پیچ ها و همچنین مهره های آن در بازارهای جهانی بسیار زیاد است. جهت استفاده هرچه بهتر از پیچ های شش گوش انواع مهره های متناسب با آنها توسط شرکتهای تولید کننده ساخته و به فروش می رسند که استفاده از آنها را بهبود بخشیده و آسان تر می کند.


این پیچها از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

•  پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد 
•  پیچ های مهره دار شش گوش سنگین (ساختاری سنگین)

هر دو نوع پیچ شش گوش امروزه کاربردهای وسیعی دارند ولی سایز و ابعاد سر پیچ های مهره دار شش گوش سنگین، حدودا به اندازه 8.1 اینچ (در حدود 20.57 سانتی متر) بیشتر است و به اصطلاح ناحیه  باربری آنها بزرگتر است و به همین دلیل در صنایع سنگین و همچنین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

ضمنا رزوه پیچ های شش گوش می تواند از نوع دنده درشت (یونیفاید) و از نوع دنده ریز باشد. در مجموع می توان گفت که تنوع پیچ های شش گوش زیاد و متنوع است و حتی شکل سر شش گوش آنها نیز دارای تنوع است و بطوری که جهت باز و بسته کردن اتصالات دو نوع پیچ شش گوش مختلف، گاهی لازم است از دو نوع پیچ گوشتی یا آچار استفاده کرد.

پیشگامان پیچ پارس تولید کننده انواع پیچ و مهره استاندارد آماده ثبت و اخذ انواع سفارش ها می باشد.