این مهره که نام دیگر آن مهره شش گوش نیز می باشد شکلی مانند استوانه دارد و این استوانه رزوه شده می باشد.این مهره نسبت به سایر مهره ها از کارایی کمتری برخوردار بوده و همچنین دارای ارتفاع و قطر کمتری نسبت به سایر مهره ها می باشد.

مهره باریک


جنس مهره باریک:

عموما جنس مهره های باریک از آهن است و در انواع سیاه ، داکرومات و یا گالوانیزه تولید می شوند.تفاوت جنس در این مهره به علت تفاوت شرایط آب و هوایی و محیطی در مناطق مختلف و همچنین رطوبتی است که می بایست تحمل نماید.


اتصالاتی که همراه با مهره باریک استفاده می شوند:

اتصالات مکمل که همراه با مهره باریک به کار گرفته می شوند معمولا واشر تخت و همچنینن پیچ سر شش گوش هستند.


استاندارد مهره باریک

استانداردی که مهره شش گوش باریک را بر اساس آن تولید و عرضه می کنند استاندارد DIN 439 یاISO 4035  می باشد.


ابعاد مهره باریک طبق استاندارد ISO4035

مهره باریک