جی بولت ها گروهی از اتصالات می باشند که دارای رزوه کاری هستند و در آن ها فرآیند فورج کاری استفاده نشده است.این پیچ ها به وسیله دستگاه های فرمینگ تولید می شوند و در اصل میلگردی هستند که به وسیله درستگاه فرمینگ پایین آن خم می شود و فرم حرف جی انگلیسی را پیدا می کند.


قسمتی که خم می شود در این پیچ پس از انجام رزوه کاری صورت می پذیرد.این پیچ به دلیل شباهتش به حرف جی در زبان انگلیسی با این نام شناخته می شود.


جی بولت ها در انواع مختلف پوشش های گالوانیزه سرد و گرم ،داکرومات و فسفاته تولید می گردند.

پیچ جی بولت

جنس جی بولت ها

جنس جی بولت ها معمولا از آهن با گرید پایین یا اهن خشکه با گرید 8.8 با پوشش گالوانیزه سرد ویا داکرومات می باشد البته با توجه به محیط و فشار کاری می توان از متریال استیل نیز استفاده کرد .