باما در تماس باشید

 15  الی 12 10 2640-021

تماس با کارشناسان

پیچ شش گوش 10.9 DIN931

 

M6 M5 M4 M3 D
1 0,8 0,7 0,5 P
4 3.5 2.8 2 K
0,5 0,5 0,4 0,4 C
0,25 0,2 0,2 0,1 R
10 8 7 5.5 S
11,05 8,79 7.66 6.01 E
18 16 14 12 B

پیچ شش گوش 10.9 DIN931

پیچ شش گوش 10.9 DIN931

Table according to DIN 931, ISO 4014:

dimensions in mm
Sizes and characteristics of hexagon head bolts partially threaded DIN 931
D M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18
P ۰,۵ ۰,۷ ۰,۸ ۱ ۱,۲۵ ۱,۵ ۱,۷۵ ۲ ۲ ۲,۵
K ۲ ۲,۸ ۳,۵ ۴ ۵,۳ ۶,۴ ۷,۵ ۸,۸ ۱۰ ۱۱,۵
C min. ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۱۵ ۰,۲ ۰,۲
max. ۰,۴ ۰,۴ ۰,۵ ۰,۵ ۰,۶ ۰,۶ ۰,۶ ۰,۶ ۰,۸ ۰,۸
R ۰,۱ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲۵ ۰,۴ ۰,۴ ۰,۶ ۰,۶ ۰,۶ ۰,۶
S DIN 931 ۵,۵ ۷ ۸ ۱۰ ۱۳ ۱۷ ۱۹ ۲۲ ۲۴ ۲۷
ISO 4014 ۱۶ ۱۸ ۲۱
e DIN 931 ۶,۰۱ ۷,۶۶ ۸,۷۹ ۱۱,۰۵ ۱۴,۳۸ ۱۸,۹ ۲۱,۱ ۲۴,۴۹ ۲۶,۷۵ ۳۰,۱۴
ISO 4014 ۱۷,۷۷ ۲۰,۰۳ ۲۳,۳۶
B (L≤۱۲۵) ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۲ ۲۶ ۳۰ ۳۴ ۳۸ ۴۲
B (۱۲۵<L≤۲۰۰) ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۸ ۳۲ ۳۶ ۴۰ ۴۴ ۴۸
B (L>200) ۴۵ ۴۹ ۵۳ ۵۷ ۶۱

جدول مشخصات پیچ شش گوش 10.9 DIN 931 از M20 تا M64

D M20 M22 M24 M27 M30 M36 M42 M48 M56 M64
P ۲,۵ ۲,۵ ۳ ۳ ۳,۵ ۴ ۴,۵ ۵ ۵,۵ ۶
K ۱۲.۵ ۱۴ ۱۵ ۱۷ ۱۸.۷ ۲۲.۵ ۲۶ ۳۰ ۳۵ ۴۰
C min. ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۲ ۰,۳ ۰,۳ ۰,۳ ۰,۳
max. ۰,۸ ۰,۸ ۰,۸ ۰,۸ ۰,۸ ۰,۸ ۱ ۱ ۱ ۱
R ۰,۸ ۰,۸ ۰,۸ ۱ ۱ ۱ ۱,۲ ۱,۶ ۲ ۲
S DIN 931 ۳۰ ۳۲ ۳۶ ۴۱ ۴۶ ۵۵ ۶۵ ۷۵ ۸۵ ۹۵
ISO 4014 ۳۴
e DIN 931 ۳۳,۵۳ ۳۸,۸۵ ۳۹,۹۸ ۴۵,۲ ۵۰,۸۵ ۶۰,۷۹ ۷۱,۳ ۸۲,۶ ۹۳,۵۶ ۱۰۴,۹
ISO 4014 ۳۷,۷۲
B (L≤۱۲۵) ۴۶ ۵۰ ۵۴ ۶۰ ۶۶
B (۱۲۵<L≤۲۰۰) ۵۲ ۵۶ ۶۰ ۶۶ ۷۲ ۸۴ ۹۶ ۱۰۸
B (L>200) ۶۵ ۶۹ ۷۳ ۷۹ ۸۵ ۹۷ ۱۰۹ ۱۲۱ ۱۳۷ ۱۵۳

 

پیچ شش گوش 10.9 DIN931 مورد استفاده در صنعت و یا ساختمان سازی است و انواع گوناگونی دارند. امروزه یکی از پر استفاده ترین و معمول ترین نوع پیچ ها، پیچ شش گوش است. در حال حاضر در سرتاسر جهان هرساله در بازارهای مختلف، خریداری و در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. این پیچ ها به دلیل شکل و فرم ظاهری بخش سر پیچ که به حالت شش گوش است، به این نام معروف شده اند.

پیچ های شش گوش امروزه توسط صنعتگران و افراد شاغل در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا درخواست خرید و فروش برای این نوع پیچ ها و همچنین مهره های آن در بازارهای جهانی بسیار زیاد است. جهت استفاده هرچه بهتر از پیچ های شش گوش انواع مهره های متناسب با آنها توسط شرکتهای تولید کننده ساخته و به فروش می رسند که استفاده از آنها را بهبود بخشیده و آسان تر می کند.

 

این پیچ ها از لحاظ شکل ظاهری به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

•  پیچ های مهره دار شش گوش استاندارد.
•  پیچ های مهره دار شش گوش سنگین (ساختاری سنگین).

هر دو نوع پیچ شش گوش امروزه کاربردهای وسیعی دارند. سایز و ابعاد سر پیچ های مهره دار شش گوش سنگین، حدودا به اندازه 8.1 اینچ (در حدود 20.57 سانتی متر) بیشتر است و به اصطلاح ناحیه  باربری آنها بزرگتر است و به همین دلیل در صنایع سنگین و همچنین بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

ضمنا رزوه پیچ های شش گوش می تواند از نوع دنده درشت (یونیفاید) و از نوع دنده ریز باشد. در مجموع می توان گفت که تنوع پیچ های شش گوش زیاد و متنوع است. حتی شکل سر شش گوش آنها نیز دارای تنوع است. بطوری که جهت باز و بسته کردن اتصالات دو نوع پیچ شش گوش مختلف، گاهی لازم است از دو نوع پیچ گوشتی یا آچار استفاده کرد.

پیشگامان پیچ پارس